Safe Slovakia
0
Košík
 x 
Zatiaľ ste nerealizovali žiadny nákup

Detektor CO FireAngel CO-9D + Testovací plyn Detectagas

SET Detektor CO FireAngel CO-9D + Testovací plyn Detectagas - VÝHODNÝ SET ZA JEDNOTNÚ CENU!

69,38 €
skladem.png
Popis

Detektor CO FireAngel CO-9D


data

Popis tovaru

Meracie zariadenie oxidu uhoľnatého a digitálny teplomer v jednom s multifunkčným LCD displejom, ktorý zobrazuje aktuálnu úroveň koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) v monitorovanom priestore spolu s teplotou. Zobrazené hodnoty CO sú uvedené v častiach na milión (PPM). Senzor je prekalibrovaný tak, aby displej detektora zobrazoval namerané hodnoty od 10 PPM do 999 PPM.

Spoločnosť FireAngel neustále zlepšuje a rozširuje sortiment svojich výrobkov a jedna z jeho posledných noviniek je digitálny detektor CO-9D oxidu uhoľnatého z novej generácie domácich produktov pre bezpečný život, ktorý kombinuje najnovšie technológie a inovatívny design. Detektor je estetický, efektívny a určite prispeje k zvýšeniu bezpečnosti aj Vašej domácnosti.

Pokročilý elektrochemický senzor je na rozdiel od bežných detektorov navrhnutý tak, aby presne meral nízke úrovne oxidu uhoľnatého (CO) a poskytoval včasné varovanie na LCD displeji pomocou digitálneho stĺpcového grafu ešte pred akustickým varovaním nebezpečné úrovne CO.

Detektor oxidu uhoľnatého je vybavený kombinovaným tlačidlom Test / Mode, ktoré je určené na overovanie správneho fungovania zariadenia a zároveň slúži na zobrazenie najvyššej nameranej úrovne CO. Detektor bude zaznamenávať úrovne najvyššej namerané hodnoty CO, ktoré detekoval počas posledných 4 týždňov. Tieto informácie sú užitočné v prípade, že prístroj detekoval nebezpečné hodnoty CO počas doby vašej neprítomnosti.

Stav senzora, napájacej jednotky a vnútorných obvodov je monitorovaný automatickým kontrolným systémom zariadenia účinnosti. V prípade zistenia závady, sa na LCD displeji zobrazí informácia zodpovedajúca zistenej závade a spustí sa bezpečnostný signál.

Detektor CO je napájaný pomocou integrovanej napájacej jednotky, ktorá je konštruovaná tak, aby zariadeniu poskytovala energiu po celú dobu jeho životnosti (7-rokov), pričom sa počíta aj z občasnými poplachy a hláseniami stavu zariadenia. Špeciálna konštrukcia umožňuje prevádzku zariadenia bez nutného pevného ukotvenia a tak sa stáva prenosným s možnosťou jednoduchého a stabilného umiestnenia na vodorovnú plochu (napríklad na nočný stolík, policu a podobne). Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri zlom spaľovaní fosílnych palív, ako je uhlie, ropa, zemný plyn, LPG, uhlie a drevo. Môže byť tiež produkovaný zle udržiavanými alebo pokazenými palivo spaľujúcimi spotrebičmi určenými na vykurovanie v domácnostiach, ako sú napríklad: kotle, plynové spotrebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilačné systémy, alebo poškodené potrubie určené na odvod spalín.

Medzi časté príznaky otravy CO sú bolesti hlavy, nevoľnosť, únava či bolesť svalov - tieto však môžu byť ľahko zameniteľné s diagnózou chrípky.

Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektormi oxidu uhoľnatého.

Výhody zariadenia

 • Typ senzora: Elektrochemický
 • Multifunkčný LCD displej
 • Priebežná detekcia oxidu uhoľnatého.
 • Odolnosť proti falošným poplachom.
 • Hlasný akustický alarm o sile 85 dB
 • Funkcia Test / Mode - overovanie správneho fungovania zariadenia a zobrazenie najvyššej nameranej úrovne CO v pamäti zariadenia
 • Pravidelná automatická sebakontrola funkcií detektora
 • Napájanie pomocou integrovanej napájacej jednotky
 • Inštalácia na stenu, alebo na vodorovný povrch
 • Signalizácia konca životnosti zariadenia
 • Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
 • Jednoduchá montáž a manipulácia
 • Nadčasový a moderný design
 • 7 rokov záruka

Meracie zariadenie oxidu uhoľnatého má certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami slovenskej technickej normy STN-EN 50291: 2001 pre domáce detektory oxidu uhoľnatého. Súlad s touto normou bol potvrdený nezávislým výskumným laboratóriom British Standard Institute (BSI).

Technické parametre výrobku

Technológia senzora: Elektrochemická technológia
Zdroj: Integrovaná napájacia jednotka
Spôsob montáže: Na stenu (skrutky sú súčasťou balenia) alebo na vodorovný povrch.
Pracovná teplota: -10°C - +40°C; Prevádzková vlhkosť: 30% - 90% relatívnej vlhkosti (RH) nekondenzujúca.
Skladovacie podmienky: Teplota: -20°C - +60°C; Vlhkosť: 30% - 90% RH
Rozmery zariadenia: 125mm x 74mm x 40mm
Hmotnosť: 0,120 kg
Schválenie: STN-EN50291: 2001
Známky: CE
Záruka: 7 rokov

 

Testovacia sada Detectagas

Otestujte si svoje detektory CO pomocou nášho kalibrovaného plynu oxidu uhoľnatého a patentovanej testovacej súpravy.

K dispozícii je vám 520 ml (na 7 testov) stlačeného plynu v plechovke.

Jednoduché použitie
Celkovo bezpečný
Test senzora
Kompletné komponenty testovacie sady pre test vo viečku plechovky
Testuje všetky CO detektory podľa BS EN 50291 a UL 2034
Overené CO-Awareness, charitatívne organizácie pomáhajúce obetiam
Kalibrovaný testovací plyn
Pre 7 testov
Najnižšia cena za test

Pomocou veľmi jednoduchého testu môžete overiť senzor všetkých modelov detektorov CO (oxidu uhoľnatého), podľa noriem BS EN 50291 alebo UL 2034. Koncentrácia kalibračného plynu CO je na určitej úrovni, ktorá ho robí úplne bezpečným na testovanie.

Na rozdiel od hlásičov požiaru a dymu, detektory CO nespúšťa okamžitý poplach. Patentovaná testovacia maska sa používa k tomu, aby sa udržala konštantná úroveň plynu a ten spustil alarm detektora. Maska umožňuje zabezpečiť účinné množstvo kalibračného plynu oxidu uhoľnatého v okolí senzora počas procesu testovania.

Maska je vybavená otvorom pre prísun skúšobného plynu. Prístupový otvor kadiaľ bude do masky vpustený testovací plyn je jasne znázornený šípkou. Skúšobný plyn, je do masky vstrekovaný prostredníctvom predlžovacej trubičky pripojené na aerosolový rozprašovač plechovky. Senzor detektora CO je podrobený správnemu testu len vtedy, ak je skúšobný plyn Detectagas vstrekovaný po dobu piatich sekúnd otvorom v maske a potom riadne utesnený priloženým samolepiacim uzáverom. Do šiestich minút (obyčajne to býva okolo dvoch minút) mal by sa rozoznieť alarm detektora CO, čo znamená, že senzor prístroja funguje správne. Po dokončení úspešného testu mal by byť jeho výsledok presne zaznamenaný na skúšobný štítok a ten nalepený na zadnú stranu detektora. CO detektory majú zvyčajne životnosť asi 5 rokov a práve s tohto dôvodu tento test nariaďuje legislatíva vo Veľkej Británii a USA vykonávať najmenej raz za 3-6 mesiacov. Ak ste si aj vy kúpili detektor CO, za účelom toho aby ochránil životy Vás a vašich najbližších, tiež vám odporúčame dodržiavať vyššie uvedený interval pre testovanie vášho detektora CO.

Štandardné pokyny výrobcu týkajúce sa testovania detektora by mali byť aj naďalej dodržiavané. Ak sa nespustí zvukový alarm detektora CO po tom, čo bol testovaný Detectagasem, budete musieť čo najskôr nainštalovať nový detektor s funkčným senzorom.

• Vo Veľkej Británii je nainštalovaných okolo 14 miliónov detektorov CO.
• Životnosť senzora i detektora CO sa pohybuje okolo piatich rokov.
• Teoreticky sedem miliónov detektoru inštalovaných vo Veľkej Británii je starších ako päť rokov.
• Testovacie tlačidlo na detektore CO netestuje senzor na oxid uhoľnatý ani nepotvrdí, že kontaminovaný vzduch prestúpil k senzoru cez otvory krytu.
• Ak je stlačené testovacie tlačidlo na detektore CO s chybným senzorom, ale s funkčnými batériami, spustí sa alarm, a zdá sa, že pracuje, ale nezabezpečuje Vám ochranu pred otravou CO.

Povinná inštalácia detektorov CO na základe platnej legislatívy prebehla v USA o päť rokov skôr ako vo Veľkej Británii. V súčasnej dobe existuje v USA 100 miliónov inštalovaných detektorov CO. Viac ako polovica z nich sú staršie ako 5 rokov a ich senzory teda potenciálne detekujú CO.

V novembri 2007, bol v USA iniciovaný požiadavok na otestovanie detektorov CO externým zdrojom kalibrovaného skúšobného plynu. Ešte toho istého roku bola prijatá norma NFPA 720 jednej z popredných amerických normalizačných skúšobní National Fire Protection Agent (NFPA), na základe ktorej, je jediný možný spôsob testovania detektorov CO prostredníctvom použitia externého zdroja kalibrovaného testovacieho plynu.

Detekor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO

Prvý detektor CO s konformnou vrstvou nanowax chrániaci elektroniku zariadení aj vo veľmi vlhkých prostrediach. Integrovaný lítiový napájací zdrojo prevyšujúce 10 ročnú prevádzku zariadenia a zárukou 10 rokov ako na zariadenia, tak na napájací zdroj.

64,80 €

PREJSŤ NA PRODUKTDO KATEGÓRIE

10lldco spp


TOP
SPP partner