Safe Slovakia
0
Košík
 x 
Zatiaľ ste nerealizovali žiadny nákup

Detektor CO a hlásič požiaru Kidde 10SCO

Kombinované zariadenie pre zistenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení, ponúkajúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort bezpečia. 10SCO má unikátny systém hlasového varovania.

57,75 €
dotaz.png
Popis

data

Kombinovaný hlásič požiaru a oxidu uhoľnatého (CO) - Model Kidde 10SCO

Kidde 10SCO je batériovo napájané kombinované zariadenie pre hlásenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení poskytujúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort bezpečia.

Kidde 10SCOunikátny systém hlasového varovania, ktorý vám pomôže určiť, ktoré nebezpečenstvo bolo práve zistené - poplach oznamuje:
"WARNING CARBON MONOXIDE!" ( "VAROVANIE! OXID UHOĽNATÝ!") alebo "FIRE FIRE" ( "POŽIAR !, POŽIAR!").

Systém hlasového varovania, tiež upozorní používateľa, ak prejde hlásič do režimu prechodného utíšenia, ak je pamäťou najvyššie nameranej hodnoty hlásiča zaznamenaná nežiaduca hladina CO alebo v prípade, že sa zníži kapacita napájacej batérie.

Vďaka 10 ročnej životnosti elektrochemického senzora druhej generácie a najmodernejšiemu fotoelektrickému senzoru poskytuje Kidde 10SCO záruku 10 rokov a až o 80% dlhšiu životnosť a tým aj ochranu než je tomu v súčasnosti pri mnohých iných ponúkaných hlásičoch a detektoroch.

Schválenie
Kidde 10SCO - Kombinovaný hlásič je nezávisle testovaný ako vyhovujúci všetkým európskym štandardom samozrejmosťou je ako certifikát CE, norma EN50291-1: 2010 (elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch) tak schválenie podľa STN, EN 14604: 2005 (autonómne hlásiče dymu) a CPD. Určený pre montáže do novostavieb podľa vyhlášky 23/2008 Zb. Vyhláška o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

Zariadenie je tak vhodné pre umiestnenie vo všetkých obytných priestoroch.

Kombinovaný hlásič je vybavený multifunkčným tlačidlom Test / Reset / Hush, ktoré je schopné:
a) overovania správneho fungovania zariadenia,
b) slúži na vyvolanie udalosti týkajúcej sa dymu alebo najvyššej nameranej úrovne CO zistenej od okamihu, resetu pamäte zariadenia,
c) umožňuje dočasnú deaktiváciu obvodov hlásiča po dobu približne 10 minút.

Stav senzorov, batérie a vnútorných obvodov je monitorovaný systémom automatického ovládacieho zariadenia účinnosti. V prípade zistenia poruchy vydá hlásič jedno pípnutie v pravidelne sa opakujúcom intervale 30 sekúnd na znamenie, že má poruchu. Batériové napájanie umožňuje umiestnenie zariadenia v optimálnej pozícii.
Súčasťou zariadenia je montážna konzola navrhnutá pre upevnenie zariadenia na strop alebo stenu.
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri zlom spaľovaní fosílnych palív, ako je ropa, zemný plyn, LPG, uhlie a drevo. Môže byť tiež produkovaný zle udržiavanými alebo pokazenými palivo spaľujúcimi spotrebičmi určenými na vykurovanie v domácnostiach, ako sú napríklad: kotly, plynové spotrebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilačné systémy alebo poškodené potrubie určené na odvod spalín.
Medzi časté príznaky otravy CO patria bolesti hlavy, nevoľnosť, únava či bolesť svalov - tieto však môžu byť ľahko zameniteľné s diagnózou chrípky. Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektormi oxidu uhoľnatého.

Výhody zariadenia

 • 2 hlásiče v 1 kompaktne riešenom zariadení
 • Elektrochemická technológia Kidde pre detekciu CO
 • Fotoelektrická (optická) technológia Kidde pre detekciu dymu
 • O 80% dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými hlásičmi a detektormi
 • Hlasitý alarm signalizácie o sile 85dB
 • Unikátny systém hlasového varovania
 • Funkcia Test / Reset
 • Funkcia Peak / Level
 • Funkcia Hush
 • Batériové napájanie
 • Inštalácia na stenu, alebo strop
 • Signalizácia konca životnosti zariadenia
 • Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
 • Jednoduchá montáž a manipulácia
 • Nadčasový a moderný design
 • 10 rokov záruka na zariadenie

 

Technické parametre výrobku

Technológia senzora:
CO: Elektrochemická technológia Kidde - patent, patrí medzi najpresnejšie technológie na svete.
Požiar: Fotoelektrická technológia Kidde - patent, patrí medzi najmodernejšie technológie na svete.
Zdroj: DC, 1x alkalická batéria 9V (je súčasťou balenia).
Spôsob montáže: Na strop či stenu.

Signalizácia
Prekročenie prípustnej koncentrácie CO: Akustický alarm 85 dB plus sled 4 krátkych výstražných pípnutí, po ktorých nasleduje hlasové varovanie "WARNING CARBON MONOXIDE!" ("VAROVANIE! OXID UHOĽNATÝ!"). Po štyroch minútach sa toto upozornenie opakuje raz za minútu, kým sa hlásič znovu neresetuje, alebo kým nie je oxid uhoľnatý eliminovaný. Červená LED signálka bliká v režime hlasového varovanie hlásiča.

Detekcia požiaru:
V prípade požiaru zaznie akustický alarm 85 dB plus 3 dlhé výstražné pípnutia, po ktorých nasleduje hlasové varovanie "FIRE !, FIRE!" ("POŽIAR !, POŽIAR!") Tento sled sa opakuje, kým dym nezmizne.
Červená signálka LED bliká v režime hlasového varovania hlásiča.
Oznámenie konca životnosti: Po desiatich (10) rokov od uvedenia do prevádzky začne hlásič pípať v intervale 30 sekúnd.
Indikácia nízkeho stavu batérie: Červená LED signálka bude blikať každých 60 sekúnd a hlásič raz "pípne" s následným hlasovým upozornením "LOW BATTERY" ("slabá batéria").
Funkcia Test / Reset: Tlačidlo kontroly, údržby zariadenia. Po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test zariadenia.
Funkcia Peak / Level: Vyvolanie udalosti týkajúcej sa dymu alebo najvyššej nameranej úrovne CO zistenej od okamihu, resetu pamäte zariadenia.
Funkcia Hush: prechodného utíšenie hlásiča na dobu až 10 minút.
Pracovná teplota: 0 °C - +40 °C
Prevádzková vlhkosť: 10% - 90% relatívnej vlhkosti (RH) nekondenzujúca.
Skladovacie podmienky: Teplota: -10 °C - +60 °C; Vlhkosť: 5% - 95% RH
Rozmery: 145mm x 145mm x 45mm
Hmotnosť: 0.38kg
Schválenie: STN EN52091 (CO) a STN EN14604 (požiar))
Známky: CE
Záruka: 10 rokov

Detekor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO

Prvý detektor CO s konformnou vrstvou nanowax chrániaci elektroniku zariadení aj vo veľmi vlhkých prostrediach. Integrovaný lítiový napájací zdrojo prevyšujúce 10 ročnú prevádzku zariadenia a zárukou 10 rokov ako na zariadenia, tak na napájací zdroj.

64,80 €

PREJSŤ NA PRODUKTDO KATEGÓRIE

10lldco spp


TOP
SPP partner