Safe Slovakia
0
Košík
 x 
Zatiaľ ste nerealizovali žiadny nákup

Hlásič horľavých plynov Garvan MTG-3000HR (relé)

Hlásič MTG-3000HR je určený na monitorovanie miestností na prítomnosť zemného plynu (LNG), metánu, propánu, butánu alebo zmesi propán-butánu (LPG) v obytných priestoroch. Oproti modelu MTG-3000H je na viac tento model výstupného relé, ktoré môže byť využité k automatickému uzatvoreniu prívodu plynu, aktivácii zabezpečovacieho systému, k externej signalizácii nebezpečenstva, apod. Hlásič je napájaný bezpečným napätím 12V DC prostredníctvom sieťového zdroja 230V / 50Hz, ktorý je súčasťou balenia.

26,74 €
skladem.png
Popis

data

Detektor horľavých plynov - Model MTG-3000HR (relé)

Hlásič MTG-3000HR je určený na monitorovanie miestností na prítomnosť zemného plynu (LNG), metánu, propánu, butánu alebo zmesi propán-butánu (LPG) v obytných priestoroch.

Oproti modelu MTG-3000H je na viac tento model vybavený výstupným relé, ktoré môže byť využité k automatickému uzatvoreniu prívodu plynu, aktivácii zabezpečovacieho systému, k externej signalizácii nebezpečenstva, apod.

Ako jeden z mála hlásičov horľavých a výbušných plynov vo svojej kategórii má certifikáty potvrdzujúce zhodu s požiadavkami oboch českých a európskych technických noriem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN EN50194-2: 2006 vydané nezávislým akreditovaným laboratóriom TÜV SUD Product Service GmbH v Nemecku.
Vďaka tomuto potvrdeniu zhody hlásič môže byť inštalovaný nielen v obytných budovách, ale aj v obytných prívesoch, obytných vozoch, karavanoch, lodiach a jachtách.

Hlásič MTG-3000HR je zostrojený tak, aby zisťoval nepretržite prítomnosť horľavých plynov v monitorovanom priestore.
Detekciu zaisťuje senzor katalyckého spaľovania, s vysokou citlivosťou, ktorý nevyžaduje ďalšie kalibrácie.

V prípade, že je detegovaný únik plynu, aktivuje sa optická a akustická výstražná signalizácia a zopne výstupné relé, ktoré realizuje ďalší krok v nadväznosti na pripojenú perifériu. K ukončeniu poplachu dôjde potom, čo koncentrácia plynu klesne pod prahovú hodnotu aktivujúcu poplach. Zariadenie disponuje systémom automatickej diagnostiky, ktorý monitoruje senzor a vnútorné obvody. Ak diagnostika hlásiča zaznamená akékoľvek nezrovnalosti, zaznie zvukový signál bzučiaka a bude blikať žltá LED signálka CHYBA.

Hlásič je napájaný bezpečným napätím 12V DC prostredníctvom sieťového zdroja 230V / 50Hz, ktorý je súčasťou balenia.

Oblasti použitia: Obytné priestory s kuchyňami vybavenými plynovými sporákmi, domáce kotolne so zariadením spaľujúcim zemný plyn, propán-bután alebo miestnosti, v ktorých sú umiestnené plynové zariadenia, ako napríklad: plynové fľaše, nádrže, plynové potrubia, garáže pre automobily s pohonom na plyn , školské chemické a fyzikálne dielne a laboratóriá.

Kam nainštalovať detektor?

Hlásiče horľavých a výbušných plynov inštalujeme do miestností s potenciálnym únikom plynu (plynové kotolne, kuchyne, miestnosti s wavkami, karmou, priamotopmi, teplometmi atď.). Základným kritériom pre správne umiestnenie detektora je identifikácia plynu, teda či budeme detegovať ľahký plyn (stúpa nahor k stropu) alebo ťažký plyn (klesá k podlahe). Podľa tohto kritéria budeme voliť miesto inštalácie. Detektor plynu inštalujeme vždy na stenu a to podľa typu detegovaného plynu, buď pod strop (cca 15-30 cm) alebo nad podlahu (cca 15-30 cm), vo vzdialenosti aspoň 1,2 m od palivo spaľujúceho zariadenia pre minimalizáciu falošných poplachov, ktoré môžu vzniknúť pri krátkom úniku plynu, napríklad pri zapaľovaní plynového kotla alebo sporáka a vo vzdialenosti cca 60 cm od rohov, teda miesta, kde sa zbiehajú dve steny.

Vlastnosti plynov a ich hmotnosť v pomere ku vzduchu

Propán bután (LPG): Ťažší ako vzduch, klesá k podlahe.
Zemný plyn (LNG, CNG): Ľahší ako vzduch, stúpa nahor k stropu.
Ropné látky: Ťažšie ako vzduch, klesajú k podlahe.
Etylén: Ľahší ako vzduch, stúpa nahor k stropu.

Co je zemní plyn?

Zemný plyn je privádzaný do vášho domu potrubím. Ak nežijete na vidieku, zrejme používate zemný plyn. Je to prevládajúca energia pre vykurovanie domov. Zemný plyn je fosílne palivo obsahujúce takmer výhradne metán. Metán je omnoho ľahší ako vzduch a pri úniku stúpa smerom nahor.

Ak ste používateľom zemného plynu, odporúčame inštalovať toto detekčné zariadenie asi 30 cm od stropu, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie zachytenie úniku plynu.

Čo je propán?

Propán je najčastejšie dodávaný do domácnosti v tekutej forme a je uložený v blízkosti domu v propánových nádržiach. Propán sa používa v domoch na vidieku, kde nie je zavedený zemný plyn. Keďže je propán najčastejšie používaným LPG (skvapalneným ropným plynom), propán a LPG sú často používané s rovnakým významom. Na rozdiel od zemného plynu je propán oveľa ťažší ako vzduch a zdržiava sa nízko pri zemi. Odporúčame preto inštalovať toto detekčné zariadenie nízko k podlahe, aby bolo zaistené čo najrýchlejšie zachytenie úniku plynu.

Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektormi horľavých plynov.

Výhody zariadenia

Ekonomicky riešené zariadenie na detekciu horľavých plynov.
Katalytický senzor s vysokou citlivosťou.
Široké spektrum detegovaných plynov: zemný plyn (LNG), metán, propán, bután a zmesi propán-butánu (LPG)
Reléový výstup pre spínanie pripojených periférií
Akustické varovanie - siréna o hlasitosti 85dB informuje o zistenom nebezpečenstve.
Spoľahlivosť a vysoká stabilita senzora.
Systém automatickej diagnostiky s automatickou signalizáciou zlyhania senzora.
Informačná a výstražná LED indikácia.
Napájací zdroj s bezpečným napätím 12V DC.
Certifikácia potvrdzujúca zhodu noriem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN EN50194-2: 2006
Jednoduchá montáž a obsluha.
Hlasný alarm signalizácie.
Inštalácia na stenu.
Veľmi nízke náklady na prevádzku.
Veľmi malé rozmery a nízka hmotnosť.
Moderný a estetický dizajn.
3-ročná záruka

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Detegované plyny: zemný plyn (LNG), metán, propán, bután, zmesi propán-butánu (LPG)
Typ senzora: katalycký - senzor so žeraveným vodičom

Prahové hodnoty poplachu: 12 % DMV (dolná hranica výbušnosti plynu)
Propán 0,20 %
Bután 0,17 %
Metán 0,53 %

Signalizácia poplachu:
optická - bliká červená signálka LED poplachu „ALARM"
akustická - siréna o sile 85dB vo vzdialenosti až 3 m

Reléový výstup:
max 1A / 120V AC; 2A / 4V DC

Bežná prevádzka:
svieti zelená signálka LED napájania „POWER"

Signalizácia chyby:
bliká žltá signálka LED a znie akustický signál bzučiaka

Maximálna spotreba:
1W v pohotovostnom režime; 1.5W v režime poplachu

Dĺžka napájacieho kábla: 2,2 m
Prevádzkový režim: nepretržitý
Pracovná teplota: od -10 °C do + 40 °C
Skladovacia teplota: od -20 °C do + 60 °C
Pracovná relatívna vlhkosť: max. 95% RV
Napájanie: DC 12V +/- 5%
Napájanie zo siete: AC 230V/50Hz, 9W DC12V 300mA (súčasť dodávky)
Krytie: IP 20
Životnosť zariadenia: min. 5 rokov
Záruka: 36 mesiacov
Vonkajšie rozmery / váha: 75 x 75 x 35 mm / 66 g
Materiál krytu: plast ABS
Certifikáty a schválenia: ČSN-EN50194-1: 2009, ČSN-EN50194-2: 2006, CE

Detekor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO

Prvý detektor CO s konformnou vrstvou nanowax chrániaci elektroniku zariadení aj vo veľmi vlhkých prostrediach. Integrovaný lítiový napájací zdrojo prevyšujúce 10 ročnú prevádzku zariadenia a zárukou 10 rokov ako na zariadenia, tak na napájací zdroj.

64,80 €

PREJSŤ NA PRODUKTDO KATEGÓRIE

10lldco spp


TOP
SPP partner