Safe Slovakia
0
Košík
 x 
Zatiaľ ste nerealizovali žiadny nákup

Detektor horľavých a výbušných plynov SAFE-808L (zemný plyn)

Detektor horľavých a výbušných plynov SAFE-808L s batériovým zálohovaním, digitálnym displejom a unikátnou funkciou hlasového varovania v českom jazyku.

38,37 €
skladem.png
Popis

Detektor horľavých plynov - meracie zariadenie - model SAFE 808L


data

Inteligentný detektor horľavých a výbušných plynov s hlasovým varovaním a digitálnym displejom. Prístroj bol navrhnutý na detekciu a včasné varovanie pred výskytom horľavých a výbušných plynov (zemný plyn, metán, propán, bután) pomocou najnovšej technológie senzora katalického spaľovania, ktorý nevyžaduje ďalšie kalibrácie.
Digitálny hlásič SAFE - 808L sa ideálne hodí na detekciu úniku plynu zo všetkých domácich plynových spotrebičov a plynových kotlov. Deteguje všetky horľavé plyny bežne sa vyskytujúce v domácnostiach.
Zariadenie je napájané zo siete 230V / AC zo záložnej NiMH batérie 9V pre prípad výpadku prúdu v elektrickej sieti (batéria nie je súčasťou balenia).
Mimo bežných funkcií vyniká toto zariadenie úplne novými funkciami, ktoré z neho vo svojej kategórii robia absolútneho lídra na trhu.
Funkcia test
Zariadenie je vybavené funkciou test, ktorá slúži k umelému simulovaniu prítomnosti plynu a umožňuje overenie prevádzkyschopnosti vnútorných obvodov prostredníctvom automatického monitorovacieho systému efektívnosti.
Digitálny displej
Zobrazuje hodnoty horľavého plynu v jednotkách ppm (čiže miliontinách). Digitálny displej umožňuje rozoznávanie a porovnávanie nízkych a vysokých hodnôt potenciálneho nebezpečenstva.
Funkcia hlasového varovania
Akustický signál sirény poplachu je sprevádzaný ľudským hlasom (v českom jazyku) informujúcim o zistenom nebezpečenstve "Prosím pozor !, únik plynu!".

Kde nainštalovať detektor

Hlásiče horľavých a výbušných plynov inštalujeme do miestností s potenciálnym únikom plynu (plynové kotolne, kuchyne, miestnosti s wavkami, karmou, priamotopmi, teplometmi atď.). Základným kritériom pre správne umiestnenie detektora je identifikácia plynu, teda či budeme detegovať ľahký plyn (stúpa hore k stropu) alebo ťažký plyn (klesá k podlahe). Podľa tohto kritéria budeme voliť miesto inštalácie. Detektor plynu inštalujeme vždy na stenu a to podľa typu detegovaného plynu buď pod strop (cca 15-30 cm) alebo nad podlahu (cca 15-30 cm), vo vzdialenosti aspoň 1,2 m od palivo spaľujúceho zariadenia pre minimalizáciu falošných poplachov, ktoré môžu vzniknúť pri krátkom úniku plynu, napríklad pri zapaľovaní plynového kotla alebo sporáka a vo vzdialenosti cca 60 cm od rohov teda miesta kde sa zbiehajú dve steny.

Vlastnosti plynov a ich hmotnosť v pomere ku vzduchu

Propán bután (LPG): Ťažší ako vzduch, klesá k podlahe.
Zemný plyn (LNG, CNG): Ľahší ako vzduch, stúpa nahor ku stropu.
Ropné látky: Ťažšie ako vzduch, klesajú k podlahe.
Etylén: Ľahší ako vzduch, stúpa nahor ku stropu.

Čo je zemný plyn?

Zemný plyn je privádzaný do Vášho domu potrubím. Ak nežijete na vidieku, zrejme používate zemný plyn. Je to prevládajúca energia na vykurovanie domov. Zemný plyn je fosílne palivo obsahujúce takmer výhradne metán. Metán je omnoho ľahší ako vzduch a pri úniku stúpa smerom nahor.
Ak ste užívateľom zemného plynu, odporúčame inštalovať toto detekčné zariadenie asi 30 cm od stropu, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie zachytenie úniku plynu.

Čo je propán?

Propán je najčastejšie dodávaný do domácnosti v tekutej forme a je uložený v blízkosti domu v propánových nádržiach. Propán sa používa v domoch na vidieku, kde nie je zavedený zemný plyn. Keďže je propán najčastejšie užívaným LPG (skvapalneným ropným plynom), propán a LPG sú často používané s rovnakým významom. Na rozdiel od zemného plynu je propán oveľa ťažší ako vzduch a zdržiava sa nízko pri zemi. Odporúčame preto inštalovať toto detekčné zariadenie nízko k podlahe, aby bolo zaistené čo najrýchlejšie zachytenie úniku plynu.
Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektormi horľavých plynov.

Výhody zariadenia

Unikátne zariadenie na detekciu horľavých plynov.
Hlasové varovanie - ľudským hlasom informuje o zistenom nebezpečenstve.
Veľmi spoľahlivá metóda detekcie prostredníctvom katalytického senzora spaľovania.
Zobrazenie koncentrácie plynu na displeji v jednotkách ppm.
Napájaný z elektrickej siete AC 90V-240V.
Záložné napájanie nabíjacou batériou 9V NiMH pre prípad výpadku prúdu.
Inteligentné riadenie detekcie pomocou mikroprocesora.
Informačná a výstražná LED indikácia.
Funkcia test, overovanie správneho fungovania zariadenia.
Sebakontrolný systém detekcie s automatickou signalizáciou zlyhania senzora.
Digitálny displej na zobrazenie nameraných hodnôt.
Hlasitý alarm signalizácie
Inštalácia na stenu
Signalizácia nízkeho stavu batérií a poruchy senzora
Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
Jednoduchá montáž a manipulácia
Moderný a elegantný design
Tento detektor horľavých plynov má certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami českej technickej normy ČSN-EN 50194-1: 2009, Elektrické prístroje na detekciu horľavých plynov v obytných budovách. Súlad s touto normou bol potvrdený nezávislým výskumným laboratóriom TCT (Testing Certification Technology).

Technické parametre výrobku

Metóda detekcie: Katalytické spaľovanie
Citlivosť senzora: 2500ppm + / - 1500PPM (0,25% DMV / LEL)
Poplach: 2500ppm (0,25% DMV / LEL)
Doba inicializácie: 180 s
Reakčná doba: Max. 20 s
Napájanie zo siete: AC 230 V / 50-60 Hz
Záložné napájanie: NiMH batéria 9V (voliteľné - batéria nie je súčasťou)
Doba prevádzky na záložnú batériu: 2 h prevádzkový režim / 30 min poplach

Signalizácia

Zvuková signalizácia: 85 dB / 0,3 m
Prekročenie prípustnej koncentrácie: Akustický alarm 85 dB sprevádzaný hlasovým varovaním "Prosím pozor !, únik plynu!" A vizuálnou indikáciou červenej LED signálky, údaj na displeji o zistenej koncentrácii.

Indikácia signalizácie LED

AC napájanie: trvale svieti zelená signálka LED
Poplach: rýchle blikanie červenej signálky LED
Porucha: trvale svieti žltá signálka LED
Spôsob montáže: Na stenu (skrutky sú súčasťou balenia)
Krytie: IP 30
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Pracovná relatívna vlhkosť: 10% -95%.
Skladovacia teplota: -10 °C až 50 °C
Rozmery: 112 x 73 x 42 mm
Dĺžka prívodného kábla: cca 1,35 m
Schválenie: 50194-1: 2009
Známky: CE
Záruka: 24 mesiacov

Detekor oxidu uhoľnatého KIDDE 10LLDCO

Prvý detektor CO s konformnou vrstvou nanowax chrániaci elektroniku zariadení aj vo veľmi vlhkých prostrediach. Integrovaný lítiový napájací zdrojo prevyšujúce 10 ročnú prevádzku zariadenia a zárukou 10 rokov ako na zariadenia, tak na napájací zdroj.

64,80 €

PREJSŤ NA PRODUKTDO KATEGÓRIE

10lldco spp


TOP
SPP partner